Kemal MURATOĞLU

2009 Yılı Vergi Onur Ödülü Sahibi Kemal MURATOĞLU

Kemal Muratoğlunun Kimdir

2009 Yılı Vergi Onur Ödülü Sahibi Kemal MURATOĞLU

Ankara ili genelinde 2009 yılı Gelir Vergisini en fazla beyan eden mükelleflerimiz arasında ellisekizinci sırada yer aldığından dolayı “ Verdi Onur Ödülü”nü almaya hak kazandınız.
Ülkemizin Kalkınmasında ve vergiye gönüllü uyuma katkınızdan dolayı teşekkür eder, başarılarınızı devamını dileriz